www.apa-canal.ro

Despre www.apa-canal.ro

www.apa-canal.ro
S.c. apa canal s.a. galati - important Data înscrierii 26-01-2009

Societate având ca principal obiect de activitate gospodãrirea resurselor de apã, captarea, tratarea ºi distribuþia apei, precum ºi colectarea, transportul ºi evacuarea apelor uzate în emisar.